Zapraszam do działu INTERPELACJE

Janusz Rolewski  Radny Gminy Osięciny

Po moich kilku miesięcznych doświadczeniach radnego Rady Gminy Osięciny doszedłem do przekonania o poszerzeniu moich dotychczasowych kontaktów z mieszkańcami gminy Osięciny, dlatego też idea ta doprowadziła mnie do wykorzystania nowego środka komunikacji jakim jest Internet, skutkiem tego jest otworzenie niniejszej strony internetowej, tym bardziej, że ze względu na specyfikę wykonywanej pracy nie mam możliwości ustalenia stałych terminów /dyżurów/ spotkań z Państwem.
Spodziewam się także, że mieszkańcy podadzą swoje propozycje na temat cyklicznych spotkań ze mną na co jestem w pełni otwarty, za co będę serdecznie wdzięczny.
Mam świadomość, że jako radny jestem funkcjonariuszem publicznym, a ponadto w takiej roli występuję już od dawna, z tego też powodu sytuacja taka nie jest dla mnie nowością.
Mając to na uwadze oświadczam, że nie boję się krytyki i każde słowa w tym tonie będę przyjmował z pokorą, nawet jeżeli te oceny będą mniej lub bardziej obiektywne wobec mojej osoby.
Mam pełną świadomość po co zostałem radnym i jaka jest moja rola jako radnego, dlatego też będę wielce rad jeżeli kontaktów ze mną będzie jak najwięcej.
Oczekuję na wnioski, propozycje, relacje, wątpliwości, oceny, prośby oraz problemy do rozwiązania.
Ze swojej strony gwarantuję, że w każdym przypadku podejmę stosowne czynności, zależnie od rodzaju sprawy a o wynikach będę informował w sposób i formie jakiej będzie sobie życzył nadawca. Gwarantuję także, że jeżeli osoba korespondująca będzie występować anonimowo , lub taki status będzie chciała zachować, z mojej strony będzie miała to zagwarantowane
Z pewnością nie będę się obrażał i składał do organów ścigania wniosków o ściganie za obrazę, czy też negatywne oceny, gdyż przyjmując godność piastowania funkcji radnego liczyłem się nie tylko z ocenami pozytywnymi ale także miałem świadomość, że mogą być także negatywne i krytyczne..

                            Dlatego też jeszcze raz proszę o aktywność w kontaktach ze mną , ja będę również na bieżąco informował o podejmowanych przeze mnie działaniach jako radnego

Zapraszam do wpisywania się w Księdze Gośći


.

Księga gości

  

, aktualnie gości online